سوالات استخدامی رشته شیمی شرکت نفت (با پاسخنامه)

این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی شیمی (عمومی، آلی، تجزیه، تجزیه دستگاهی) شرکت نفت در سال های ۸۵ و ۸۴ و ۸۳ و ۸۲ به همراه پاسخنامه آنها می باشد.

لطفاً دقت نمایید که تمام سوالات مربوط به رشته تخصصی شیمی (عمومی، آلی، تجزیه، تجزیه دستگاهی) آزمون های استخدامی برگزار شده ی شرکت نفت در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۴ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ به همراه پاسخنامه ی آنها در این بسته به صورت یکجا موجود هستند.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۱۸۲ سوال درس شیمی (عمومی، آلی، تجزیه، تجزیه دستگاهی) همراه با پاسخنامه

جهت دانلود سوالات استخدامی رشته شیمی شرکت نفت (با پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی رشته نرم افزار شرکت نفت

این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی  مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار شرکت نفت در سال ۱۳۸۳ می باشد.

این دفترچه مربوط به آزمون برگزار شده در تاریخ ۱۳۸۳ می باشد.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۳۰ سوال دروس عمومی

- ۶۰ سوال دروس تخصصی رشته کامپیوتر (نرم افزار)

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

سوالات  تخصصی رشته شغلی کامپیوتر (نرم افزار) – مقطع کارشناسی (بدون پاسخنامه)

جهت دانلود سوالات استخدامی رشته نرم افزار شرکت نفت اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی رشته مهندسی برق قدرت شرکت نفت

این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی برق قدرت شرکت نفت در سال ۱۳۸۳ می باشد.

این دفترچه مربوط به آزمون برگزار شده در تاریخ  ۱۳۸۳ می باشد.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۳۰ سوال دروس عمومی

- ۶۰ سوال دروس تخصصی رشته برق قدرت

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

سوالات عمومی و تخصصی رشته برق قدرت – مقطع کارشناسی (بدون پاسخنامه)

جهت دانلود سوالات استخدامی رشته مهندسی برق قدرت شرکت نفت اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی رشته طراحی فرآیندها شرکت نفت (کارشناسی و ارشد)

این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی شیمی (طراحی فرآیندها) مقظع کارشناسی و ارشد شرکت نفت در سال ۱۳۸۳ می باشد.

این دفترچه مربوط به آزمون برگزار شده در تاریخ  ۱۳۸۳ می باشد.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۳۰ سوال دروس عمومی

- ۶۰ سوال دروس تخصصی رشته شیمی (طراحی فرآیندها)

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

سوالات عمومی و تخصصی رشته شیمی (طراحی فرآیندها)- مقطع کارشناسی و ارشد

جهت دانلود سوالات استخدامی رشته طراحی فرآیندها شرکت نفت (کارشناسی و ارشد) اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی رشته انتقال حرارت شرکت نفت (با پاسخنامه)

این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی انتقال حرارت شرکت نفت در سال های ۸۵ و ۸۴ و ۸۳ و ۸۲ به همراه پاسخنامه آنها می باشد.

لطفاً دقت نمایید که تمام سوالات مربوط به رشته تخصصی انتقال حرارت آزمون های استخدامی برگزار شده ی شرکت نفت در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۴ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ به همراه پاسخنامه ی آنها در این بسته به صورت یکجا موجود هستند.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۱۰۹ سوال درس انقال حرارت همراه با پاسخنامه

جهت دانلود سوالات استخدامی رشته انتقال حرارت شرکت نفت (با پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی زبان انگلیسی شرکت نفت (با پاسخنامه)

این مجموعه شامل سوالات درس زبان انگلیسی  شرکت نفت در سال های ۸۵ و ۸۴ و ۸۳ و ۸۲ به همراه پاسخنامه آنها در مقطع کاردنی و کارشناسی می باشد.

لطفاً دقت نمایید که تمام سوالات مربوط به درس مبانی کامپیوتر آزمون های استخدامی برگزار شده ی شرکت نفت در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۴ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ به همراه پاسخنامه ی آنها در مقطع کاردنی و کارشناسی در این بسته به صورت یکجا موجود هستند.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۱۲۷ سوال درس مبانی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

سوالات مبانی کامپیوتر شرکت نفت مربوط به سال های ۸۵ و قبل از آن – مقطع کاردنی و کارشناسی (با پاسخنامه)

جهت دانلود سوالات استخدامی زبان انگلیسی شرکت نفت (با پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی رشته مکانیک سیالات شرکت نفت (با پاسخنامه)

این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی مکانیک سیالات شرکت نفت در سال های ۸۵ و ۸۴ و ۸۳ و ۸۲ به همراه پاسخنامه آنها می باشد.

لطفاً دقت نمایید که تمام سوالات مربوط به رشته تخصصی مکانیک سیالات آزمون های استخدامی برگزار شده ی شرکت نفت در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۴ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ به همراه پاسخنامه ی آنها در این بسته به صورت یکجا موجود هستند.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۱۱۴ سوال درس مکانیک سیالات همراه با پاسخنامه

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

سوالات  تخصصی رشته مکانیک سیالات شرکت نفت مربوط به سال های ۸۵ و قبل از آن – مقاطع کاردانی و کارشناسی (با پاسخنامه)

جهت دانلود سوالات استخدامی رشته مکانیک سیالات شرکت نفت (با پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید


 

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی رشته موازنه مواد و انرژی شرکت نفت (با پاسخنامه)

این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی موازنه مواد و انرژی شرکت نفت در سال های ۸۵ و ۸۴ و ۸۳ و ۸۲ به همراه پاسخنامه آنها می باشد.

لطفاً دقت نمایید که تمام سوالات مربوط به رشته تخصصی موازنه مواد و انرژی آزمون های استخدامی برگزار شده ی شرکت نفت در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۴ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ به همراه پاسخنامه ی آنها در این بسته به صورت یکجا موجود هستند.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۱۰۹ سوال درس موازنه مواد و انرژی همراه با پاسخنامه

جهت دانلود سوالات استخدامی رشته موازنه مواد و انرژی شرکت نفت (با پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی رشته ترمودینامیک شرکت نفت (با پاسخنامه)

این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی ترمودینامیک شرکت نفت در سال های ۸۵ و ۸۴ و ۸۳ و ۸۲ به همراه پاسخنامه آنها می باشد.

لطفاً دقت نمایید که تمام سوالات مربوط به رشته تخصصی ترمودینامیک آزمون های استخدامی برگزار شده ی شرکت نفت در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۴ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ به همراه پاسخنامه ی آنها در این بسته به صورت یکجا موجود هستند.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۱۵۳ سوال درس ترمودینامیک همراه با پاسخنامه

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

سوالات  تخصصی رشته ترمودینامیک شرکت نفت مربوط به سال های ۸۵ و قبل از آن – مقاطع کاردانی و کارشناسی (با پاسخنامه)

جهت دانلود سوالات استخدامی رشته ترمودینامیک شرکت نفت (با پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی رشته مهندسی شیمی شرکت نفت (کارشناسی و ارشد)

این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی  مهندس شیمی (طراحی فرایند های صنایع نفت،پالایش) شرکت نفت در سال ۱۳۸۷ می باشد.

این دفترچه مربوط به آزمون برگزار شده در تاریخ  ۱۳۸۸/۵/۱۸ می باشد.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۱۰ سوال ادبیات فارسی

- ۱۰ سوال رایانه

- ۱۰ سوال زبان انگلیسی

- ۶۰ سوال تخصصی رشته مهندس شیمی (طراحی فرایند های صنایع نفت،پالایش)

جهت دانلود سوالات استخدامی رشته مهندسی شیمی شرکت نفت (کارشناسی و ارشد) اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی رشته جوشکاری شرکت نفت (کاردانی)

این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی مکانیک (جوشکاری) شرکت نفت در سال ۱۳۸۳ می باشد.

این دفترچه مربوط به آزمون برگزار شده در تاریخ  ۱۳۸۳ می باشد.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۳۰ سوال دروس عمومی

- ۶۰ سوال دروس تخصصی رشته مکانیک (جوشکاری)

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

سوالات عمومی و تخصصی رشته مکانیک (جوشکاری) – مقطع کاردانی (بدون پاسخنامه)

جهت دانلود سوالات استخدامی رشته جوشکاری شرکت نفت (کاردانی) اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی رشته برق شرکت نفت (کاردانی)

این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی برق (الکتروتکنیک، قدرت، برق صنعتی) شرکت نفت در سال ۱۳۸۷ می باشد.

این دفترچه مربوط به آزمون برگزار شده در تاریخ  ۱۳۸۷/۵/۱۸ می باشد.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۳۰ سوال دروس عمومی

- ۶۰ سوال دروس تخصصی رشته برق (الکتروتکنیک، قدرت، برق صنعتی)

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

سوالات عمومی و تخصصی رشته برق (الکتروتکنیک، قدرت، برق صنعتی) – مقطع کاردانی (بدون پاسخنامه)

جهت دانلود سوالات استخدامی رشته برق شرکت نفت (کاردانی) اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی ادبیات فارسی شرکت نفت (با پاسخنامه)

این مجموعه شامل سوالات درس ادبیات فارسی شرکت نفت در سال های ۸۵ و ۸۴ و ۸۳ و ۸۲  به همراه پاسخنامه ی آنها می باشد.

لطفاً دقت نمایید که تمام سوالات مربوط به درس زبان و ادبیات فارسی آزمون های استخدامی برگزار شده ی شرکت نفت در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۴ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ به همراه پاسخنامه ی آنها در این بسته به صورت یکجا موجود هستند.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین سوالات دفترچه  استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۱۵۳ نمونه سوال درس ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

سوالات ادبیات فارسی شرکت نفت مربوط به سال های ۸۵ و قبل از آن – مقاطع کاردانی و کارشناسی (همراه با پاسخنامه)

جهت دانلود سوالات استخدامی ادبیات فارسی شرکت نفت (با پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی مبانی کامپیوتر شرکت نفت (با پاسخنامه)

این مجموعه شامل سوالات درس مبانی کامپیوتر شرکت نفت در سال های ۸۵ و ۸۴ و ۸۳ و ۸۲ به همراه پاسخنامه آنها می باشد.

لطفاً دقت نمایید که تمام سوالات مربوط به درس مبانی کامپیوتر آزمون های استخدامی برگزار شده ی شرکت نفت در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۴ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ به همراه پاسخنامه ی آنها در این بسته به صورت یکجا موجود هستند.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۱۲۷ سوال درس مبانی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

سوالات مبانی کامپیوتر شرکت نفت مربوط به سال های ۸۵ و قبل از آن – مقاطع کاردانی و کارشناسی (با پاسخنامه)

 

جهت دانلود سوالات استخدامی مبانی کامپیوتر شرکت نفت (با پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی شرکت نفت

این مجموعه شامل سوالات هوش و استعداد شغلی شرکت نفت در  سه مقطع کاردانی و کارشناسی و ارشد می باشد.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۸۰ سوال هوش و استعداد شغلی

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

دفترچه سوالات آزمون استخدامی هوش واستعداد شغلی شرکت نفت – مقاطع کاردانی و کارشناسی و ارشد (بدون پاسخنامه)

 

جهت دانلود سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی شرکت نفت اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی رشته حسابداری شرکت نفت (کاردانی)

این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی حسابداری شرکت نفت در سال ۱۳۸۸ می باشد.

این دفترچه مربوط به آزمون برگزار شده در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۱۹ می باشد.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۱۰ سوال ادبیات فارسی

- ۱۰ سوال رایانه

- ۱۰ سوال زبان انگلیسی

- ۶۰ سوال تخصصی رشته حسابداری

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

سوالات تخصصی رشته شغلی حسابداری شرکت نفت –  مقطع کاردانی (بدون پاسخنامه)

 

جهت دانلود سوالات استخدامی رشته حسابداری شرکت نفت (کاردانی) اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی رشته عمران شرکت نفت (کارشناسی و ارشد)

این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی عمران شرکت نفت در سال ۱۳۸۷ می باشد.

این دفترچه مربوط به آزمون برگزار شده در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۱۸ می باشد.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۱۰ سوال ادبیات فارسی

- ۱۰ سوال رایانه

- ۱۰ سوال زبان انگلیسی

- ۶۰ سوال تخصصی رشته مهندسی عمران

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

سوالات تخصصی رشته شغلی عمران شرکت نفت (کارشناسی و ارشد) (بدون پاسخنامه)

 

جهت دانلود سوالات استخدامی رشته عمران شرکت نفت (کارشناسی و ارشد) اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی رشته مهندسی مکانیک شرکت نفت

این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی  مهندسی مکانیک گرایش حرارت سیالات-طراحی جامدات-تبدیل انرژی-طراحی کاربردی شرکت نفت در سال ۱۳۸۸ می باشد.

این دفترچه مربوط به آزمون برگزار شده در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۲ می باشد.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۱۰ سوال ادبیات فارسی

- ۱۰ سوال رایانه

- ۱۰ سوال زبان انگلیسی

- ۶۰ سوال تخصصی رشته مهندسی مکانیک

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

سوالات تخصصی رشته شغلی مهندسی مکانیک (حرارت سیالات-طراحی جامدات-تبدیل انرژی-طراحی کاربردی) مقطع کارشناسی (بدون پاسخنامه)

 

جهت دانلود سوالات استخدامی رشته مهندسی مکانیک شرکت نفت اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی رشته مهندسی نرم افزار شرکت نفت

این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی  مهندسی نرم افزار شرکت نفت در سال ۱۳۸۸ می باشد.

این دفترچه مربوط به آزمون برگزار شده در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۲ می باشد.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۱۰ سوال ادبیات فارسی

- ۱۰ سوال رایانه

- ۱۰ سوال زبان انگلیسی

- ۶۰ سوال تخصصی رشته مهندسی نرم افزار

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

سوالات تخصصی رشته شغلی مهندسی نرم افزار – مقطع کارشناسی (بدون پاسخنامه)

 

جهت دانلود سوالات استخدامی رشته مهندسی نرم افزار شرکت نفت اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی رشته مهندسی نرم افزار شرکت نفت (کارشناسی و ارشد)

این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی  مهندسی نرم افزار شرکت نفت در سال ۱۳۸۸ می باشد.

این دفترچه مربوط به آزمون برگزار شده در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۱۸ می باشد.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۱۰ سوال ادبیات فارسی

- ۱۰ سوال رایانه

- ۱۰ سوال زبان انگلیسی

- ۶۰ سوال تخصصی رشته مهندسی نرم افزار

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

سوالات تخصصی رشته شغلی مهندسی نرم افزار – مقطع کارشناسی و ارشد (بدون پاسخنامه)

جهت دانلود سوالات استخدامی رشته مهندسی نرم افزار شرکت نفت (کارشناسی و ارشد) اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی رشته مهندسی سخت افزار شرکت نفت (کارشناسی و ارشد)

این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی  مهندسی سخت افزار شرکت نفت در سال ۱۳۸۷ می باشد.

این دفترچه مربوط به آزمون برگزار شده در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۱۸ می باشد.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۱۰ سوال ادبیات فارسی

- ۱۰ سوال رایانه

- ۱۰ سوال زبان انگلیسی

- ۶۰ سوال تخصصی  رشته مهندسی سخت افزار

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

سوالات تخصصی رشته شغلی مهندسی سخت افزار – مقطع کارشناسی و ارشد (بدون پاسخنامه)

 

جهت دانلود سوالات استخدامی رشته مهندسی سخت افزار شرکت نفت (کارشناسی و ارشد) اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات عمومی استخدامی شرکت نفت (دیپلم)

این مجموعه شامل آزمون عمومی  مقطع دیپلم شرکت نفت سال در ۱۳۸۸ می باشد.

این دفترچه مربوط به آزمون برگزار شده در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۱۹ می باشد.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۳۰ سوال ادبیات فارسی

- ۳۰ سوال زبان انگلیسی

- ۸۰ سوال هوش و استعداد شغلی

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

سوالات عمومی استخدامی شرکت نفت – مقطع کاردانی (بدون پاسخنامه)

 

جهت دانلود سوالات عمومی استخدامی شرکت نفت (دیپلم) اینجا کلیک نمایید


 

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی رشته مخابرات و الکترونیک و کنترل شرکت نفت (کارشناسی و ارشد)

این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی مخابرات و الکترونیک و کنترل شرکت نفت در سال ۱۳۸۸ می باشد.

این دفترچه مربوط به آزمون برگزار شده در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۲ می باشد.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۱۰ سوال ادبیات فارسی

- ۱۰ سوال رایانه

- ۱۰ سوال زبان انگلیسی

- ۶۰ سوال تخصصی رشته مخابرات و الکترونیک و کنترل

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

سوالات تخصصی رشته شغلی مهندسی برق - مخابرات و الکترونیک و کنترل – مقطع کارشناسی و ارشد (بدون پاسخنامه)

 

جهت دانلود سوالات استخدامی رشته مخابرات و الکترونیک و کنترل شرکت نفت (کارشناسی و ارشد) اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی رشته مدیریت بازرگانی شرکت نفت (کارشناسی و ارشد)

این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی و ارشد شرکت نفت در سال ۱۳۸۸ می باشد.

این دفترچه مربوط به آزمون برگزار شده در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۲ می باشد.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۱۰ سوال ادبیات فارسی

- ۱۰ سوال رایانه

- ۱۰ سوال زبان انگلیسی

- ۶۰ سوال تخصصی رشته مدیریت بازرگانی

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

سوالات تخصصی رشته شغلی مدیریت بازرگانی  - مقطع کارشناسی و ارشد (بدون پاسخنامه)

 

جهت دانلود سوالات استخدامی رشته مدیریت بازرگانی شرکت نفت (کارشناسی و ارشد) اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی رشته مهندسی برق قدرت شرکت نفت (کارشناسی و ارشد)

این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی مهندسی برق قدرت شرکت نفت در سال ۱۳۸۷ می باشد.

این دفترچه مربوط به آزمون برگزار شده در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۱۸ می باشد.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۸۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی

- ۱۰ سوال ادبیات فارسی

- ۱۰ سوال رایانه

- ۱۰ سوال زبان انگلیسی

- ۶۰ سوال تخصص رشته مهندسی برق قدرت

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

سوالات تخصصی رشته شغلی مهندسی برق قدرت – مقطع کارشناسی و ارشد (بدون پاسخنامه)

 

جهت دانلود سوالات استخدامی رشته مهندسی برق قدرت شرکت نفت (کارشناسی و ارشد) اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی رشته مهندسی شیمی شرکت نفت

این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی مهندسی شیمی شرکت نفت در سال ۱۳۸۸ می باشد.

این دفترچه مربوط به آزمون برگزار شده در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۲ می باشد.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۱۰ سوال ادبیات فارسی

- ۱۰ سوال رایانه

- ۱۰ سوال زبان انگلیسی

- ۶۰ سوال تخصصی رشته مهندسی شیمی (طراحی فرآیند های صنایع نفت-مهندسی فرایند پالایش-پدیده های انتقال-مهندسی فرآیند های جداسازی)

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

سوالات تخصصی رشته مهندسی شیمی (طراحی فرآیند های صنایع نفت-مهندسی فرایند پالایش-پدیده های انتقال-مهندسی فرآیند های جداسازی) – مقطع کارشناسی (بدون پاسخنامه)

 

جهت دانلود سوالات استخدامی رشته مهندسی شیمی شرکت نفت اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی رشته سخت افزار کامپیوتر شرکت نفت

این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی  سخت افزار کامپیوتر شرکت نفت در سال ۱۳۸۸ می باشد.

این دفترچه مربوط به آزمون برگزار شده در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۲ می باشد.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۱۰ سوال ادبیات فارسی

- ۱۰ سوال رایانه

- ۱۰ سوال زبان انگلیسی

- ۶۰ سوال تخصصی رشته سخت افزار

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

سوالات تخصصی رشته سخت افزار – مقطع کارشناسی (بدون پاسخنامه)

 

جهت دانلود نمونه سوالات رشته سخت افزار کامپیوتر شرکت نفت اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

سوالات استخدامی رشته الکترونیک و کنترل برق شرکت نفت (کارشناسی و ارشد)

این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی  الکترونیک و کنترل برق شرکت نفت در سال ۱۳۸۸ می باشد.

این دفترچه مربوط به آزمون برگزار شده در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۱۸ می باشد.

از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

- ۱۰ سوال ادبیات فارسی

- ۱۰ سوال رایانه

- ۱۰ سوال زبان انگلیسی

- ۶۰ سوال تخصصی الکترونیک و کنترل برق

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

سوالات تخصصی رشته شغلی مهندسی برق (الکترونیک، کنترل)  - مقطع کارشناسی و ارشد (بدون پاسخنامه)

 


جهت دانلود نمونه سوالات رشته الکترونیک و کنترل برق شرکت نفت اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

دانلود سوالات تخصصی رشته مهندسی صنایع شرکت گاز

این محصول شامل عین دفترچه سوالات تخصصی استخدامی رشته مهندسی صنایع شرکت گاز می باشد. شما با خرید این محصول ۴ دفترچه سوالات تخصصی رشته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی و بالاتر مربوط به سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ را دریافت خواهید کرد.

از مزیت های این محصول تکیه محتوای آن به آزمون های سال قبل شرکت گاز و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

کنترل کیفیت، برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری، اقتصاد مهندسی، ارزیابی کار و زمان، اصول مدیریت و سازماندهی، آشنایی با مدیریت و کنترل پروژه، تحقیق در عملیات، آمار و احتمالات

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

۴ بسته PDF:

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته مهندسی صنایع (تولید صنعتی، تحلیل سیستم ها، تکنولوژی صنعتی / ۱۰۰ سوال / مقطع کارشناسی / خرداد ماه سال ۱۳۸۵ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته مهندسی صنایع (تولید صنعتی، تحلیل سیستم ها، تکنولوژی صنعتی / ۶۰ سوال/ مقطع کارشناسی / اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته مهندسی صنایع (تولید صنعتی، تحلیل سیستم ها، تکنولوژی صنعتی / ۶۰ سوال/ مقطع کارشناسی / خرداد ماه سال ۱۳۹۰ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته مهندسی صنایع (تولید صنعتی، تحلیل سیستم ها، تکنولوژی صنعتی / ۶۰ سوال/ مقطع کارشناسی و بالاتر / آذر ماه سال ۱۳۸۵ / بدون پاسخنامه)

جهت دانلود سوالات تخصصی رشته مهندسی صنایع شرکت گاز اینجا کلیک نمایید


 

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

دانلود سوالات تخصصی رشته حقوق قضائی شرکت گاز

این محصول شامل عین دفترچه سوالات تخصصی استخدامی رشته حقوق قضائی شرکت گاز می باشد. شما با خرید این محصول ۲ دفترچه سوالات تخصصی رشته حقوق قضائی در مقطع کاردانی مربوط به سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ را دریافت خواهید کرد.

از مزیت های این محصول تکیه محتوای آن به آزمون های سال قبل شرکت گاز و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق اداری

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

۲بسته PDF:

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته حقوق قضائی (۶۰ سوال / مقطع کارشناسی / اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته حقوق قضائی (۶۰ سوال / مقطع کارشناسی و بالاتر / آذر ماه سال ۱۳۸۵ / بدون پاسخنامه)

 

حهت دانلود سوالات تخصصی رشته حقوق قضائی شرکت گاز اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

دانلود سوالات تخصصی رشته کامپیوتر شرکت گاز

این محصول شامل عین دفترچه سوالات تخصصی استخدامی رشته کامپیوتر شرکت گاز می باشد. شما با خرید این محصول ۱ دفترچه سوالات تخصصی رشته کامپیوتر در مقطع کاردانی مربوط به سال ۱۳۸۵ را دریافت خواهید کرد.

از مزیت های این محصول تکیه محتوای آن به آزمون های سال قبل شرکت گاز و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

آشنایی با سیستم عامل، اصول سیستم های شبکه، پایگاه داده ها، ساختمان داده ها

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته کامپیوتر (۱۰۰ سوال / مقطع کاردانی / خرداد ماه سال ۱۳۸۵ / بدون پاسخنامه

 

جهت دانلود سوالات تخصصی رشته کامپیوتر شرکت گاز اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

دانلود سوالات تخصصی رشته نرم افزار شرکت گاز

این محصول شامل عین دفترچه سوالات تخصصی استخدامی رشته نرم افزار شرکت گاز می باشد. شما با خرید این محصول ۴ دفترچه سوالات تخصصی رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد مربوط به سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ را دریافت خواهید کرد.

از مزیت های این محصول تکیه محتوای آن به آزمون های سال قبل شرکت گاز و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

ساختمان داده ها و الگوریتم، سیستم عامل، پایگاه داده ها، شبکه های کامپیوتر، معماری کامپیوتر، نظریه زبان ها و ماشین ها، مهندسی نرم افزار، ذخیره و بازیابی اطلاعات، اصول سیستم های شبکه

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

۴ بسته PDF:

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته کامپیوتر (نرم افزار / ۶۰ سوال / مقطع کاردانی / اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته کامپیوتر (نرم افزار / ۶۰ سوال / مقطع کارشناسی / خرداد ماه سال ۱۳۹۰ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته کامپیوتر (نرم افزار / ۱۰۰ سوال / مقطع کارشناسی و بالاتر/ خرداد ماه سال ۱۳۹۰ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته کامپیوتر (نرم افزار / ۶۰ سوال / مقطع کارشناسی و بالاتر/ آذر ماه سال ۱۳۹۰ / بدون پاسخنامه)

 

جهت دانلود سوالات تخصصی رشته نرم افزار شرکت گاز اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

دانلود سوالات تخصصی رشته سخت افزار شرکت گاز

این محصول شامل عین دفترچه سوالات تخصصی استخدامی رشته  سخت افزار شرکت گاز می باشد. شما با خرید این محصول ۳ دفترچه سوالات تخصصی رشته کامپیوتر گرایش سخت افزار در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مربوط به سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۸۵ را دریافت خواهید کرد.

از مزیت های این محصول تکیه محتوای آن به آزمون های سال قبل شرکت گاز و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

مدارهای الکتریکی، سیگنال ها و سیستم ها، شبکه های کامپیوتری، انتقال داده ها، مدارهای الکترونیکی و الکترونیک دیجیتال، طراحی مدار های VLSI

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

۳ بسته PDF:

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته کامپیوتر (سخت افزار / سخت افزار / ۱۰۰ سوال/ مقطع کارشناسی / خرداد ماه سال ۱۳۸۵ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته کامپیوتر (سخت افزار / ۶۰ سوال / مقطع کارشناسی / خرداد ماه سال ۱۳۹۰ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته کامپیوتر (سخت افزار – معماری / ۶۰ سوال/ مقطع کارشناسی ارشد/ خرداد ماه سال ۱۳۹۰ / بدون پاسخنامه)

 

جهت دانلود سوالات تخصصی رشته سخت افزار شرکت گاز اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

دانلود سوالات تخصصی رشته هوش مصنوعی شرکت گاز

این محصول شامل عین دفترچه سوالات تخصصی استخدامی رشته هوش مصنوعی شرکت گاز می باشد. شما با خرید این محصول ۱ دفترچه سوالات تخصصی رشته کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی در مقطع کارشناسی ارشد مربوط به سال ۱۳۹۰ دریافت خواهید کرد.

از مزیت های این محصول تکیه محتوای آن به آزمون های سال قبل شرکت گاز و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته کامپیوتر (هوش مصنوعی / ۶۰ سوال/ مقطع کارشناسی ارشد/ خرداد ماه سال ۱۳۹۰ / بدون پاسخنامه)

 

جهت دانلود سوالات تخصصی رشته هوش مصنوعی شرکت گاز اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

دانلود سوالات تخصصی رشته مدیریت دولتی شرکت گاز

این محصول شامل عین دفترچه سوالات تخصصی استخدامی رشته مدیریت دولتی شرکت گاز می باشد. شما با خرید این محصول ۲ دفترچه سوالات تخصصی رشته مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مربوط به سال ۱۳۸۵ را دریافت خواهید کرد.

از مزیت های این محصول تکیه محتوای آن به آزمون های سال قبل شرکت گاز و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

آمار و ریاضی، مبانی سازمان و مدیریت، حسابداری دولتی، اصول کنترل بودجه، تصمیم گیری و خطی مشی، مدیریت و رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، تحقیق در عملیات

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته مدیریت دولتی (۱۰۰ سوال/ مقطع کارشناسی/ خرداد ماه سال ۱۳۸۵ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته مدیریت دولتی (۶۰ سوال/ مقطع کارشناسی و بالاتر / آذر ماه سال ۱۳۸۵ / بدون پاسخنامه)

جهت دانلود سوالات تخصصی رشته مدیریت دولتی شرکت گاز اینجا کلیک کنید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

دانلود سوالات تخصصی رشته مدیریت صنعتی شرکت گاز

این محصول شامل عین دفترچه سوالات تخصصی استخدامی رشته مدیریت صنعتی شرکت گاز می باشد. شما با خرید این محصول ۱ دفترچه سوالات تخصصی رشته مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی مربوط به سال ۱۳۸۵ را دریافت خواهید کرد.

از مزیت های این محصول تکیه محتوای آن به آزمون های سال قبل شرکت گاز و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، مبانی سازمان و مدیریت، تحقیق در عملیات، مدیریت عملیات، آمار ریاضی، آشنایی با مدیریت و کنترل پروژه، بهره وری، سیستم های خرید و انبار داری

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته مدیریت صنعتی (۱۰۰ سوال/ مقطع کارشناسی/ خرداد ماه سال ۱۳۸۵ / بدون پاسخنامه)

 

جهت دانلود سوالات تخصصی رشته مدیریت صنعتی شرکت گاز اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

دانلود نمونه سوالات تخصصی رشته فیزیک شرکت گاز

این محصول شامل عین دفترچه سوالات تخصصی استخدامی رشته فیزیک شرکت گاز می باشد. شما با خرید این محصول ۱ دفترچه سوالات تخصصی رشته فیزیک در مقطع کارشناسی مربوط به سال ۱۳۹۰ دریافت خواهید کرد.

از مزیت های این محصول تکیه محتوای آن به آزمون های سال قبل شرکت گاز و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

۱ بسته PDF:

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته فیزیک (۶۰ سوال/ مقطع کارشناسی/ خرداد ماه سال ۱۳۹۰ / بدون پاسخنامه)

 

جهت دانلود نمونه سوالات تخصصی رشته فیزیک شرکت گاز اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

دانلود سوالات تخصصی رشته شیمی شرکت گاز

این محصول شامل عین دفترچه سوالات تخصصی استخدامی رشته شیمی شرکت گاز می باشد. شما با خرید این محصول ۷ دفترچه سوالات تخصصی رشته شیمی در مقاطع کاردانی و کارشناسی و ارشد مربوط به سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ را دریافت خواهید کرد.

از مزیت های این محصول تکیه محتوای آن به آزمون های سال قبل شرکت گاز و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

شیمی عمومی، شیمی آلی و تجزیه، موازنه مواد و انرژی، ترمودینامیک شیمیایی، انتقال حرارت و سیالات، مکانیک سیالات، کنترل فرآیند ها، انتقال جرم، عملیات واحد، کنترل آلودگی هوا، اکولوژی محیط زیست و مدیریت پسماندهای جامد، میکروبیولوژی آب و  فاضلاب

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته شیمی (شیمی و صنایع شمیایی / ۱۰۰ سوال / مقطع کاردانی / خرداد ماه سال ۱۳۸۵ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته شیمی (کاربردی، پالایش، پتروشیمی، صنایع شیمیائی / ۶۰ سوال / مقطع کاردانی / اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته مهندسی شیمی (گاز، پالایش، طراحی فرآیند نفت / ۱۰۰ سوال / مقطع کارشناسی / خرداد ماه سال ۱۳۸۵ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته مهندسی شیمی (گاز، پالایش، طراحی فرآیندها، پتروشیمی / ۶۰ سوال / مقطع کارشناسی / آذر ماه سال ۱۳۸۶ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته مهندسی شیمی (شیمی / ۶۰ سوال / مقطع کارشناسی / خرداد ماه سال ۱۳۹۰ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته مهندسی شیمی (محیط زیست / ۶۰ سوال / مقطع کارشناسی ارشد / اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته مهندسی شیمی (شیمی / ۶۰ سوال / مقطع کارشناسی ارشد / خرداد ماه سال ۱۳۹۰ / بدون پاسخنامه)

 

جهت دانلود سوالات تخصصی رشته شیمی شرکت گاز اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

دانلود سوالات تخصصی رشته حسابداری شرکت گاز

این محصول شامل عین دفترچه سوالات تخصصی استخدامی رشته حسابداری شرکت گاز می باشد. شما با خرید این محصول ۳ دفترچه سوالات تخصصی رشته حسابداری در مقاطع کاردانی و کارشناسی مربوط به سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ دریافت خواهید کرد.

از مزیت های این محصول تکیه محتوای آن به آزمون های سال قبل شرکت گاز و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

مدیریت مالی، حسابداری مالی پیشرفته، حسابداری صنعتی، حسابرسی، پول و ارز بانکداری، حسابداری مالیاتی، آمار و ریاضی

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته حسابداری (۱۰۰ سوال/ مقطع کاردانی/ خرداد ماه سال ۱۳۸۵/ بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته حسابداری (۱۰۰ سوال/ مقطع کارشناسی/ خرداد ماه سال ۱۳۸۵ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته حسابداری (۱۰۰ سوال/ مقطع کارشناسی/ خرداد ماه سال ۱۳۹۰ / بدون پاسخنامه)

 

جهت دانلود سوالات تخصصی رشته حسابداری شرکت گاز اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

دانلود سوالات تخصصی رشته عمران شرکت گاز

این محصول شامل عین دفترچه سوالات تخصصی استخدامی رشته عمران شرکت گاز می باشد. شما با خرید این محصول ۵ دفترچه سوالات تخصصی رشته عمران در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد مربوط به سال ۱۳۹۰ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ را دریافت خواهید کرد.

از مزیت های این محصول تکیه محتوای آن به آزمون های سال قبل شرکت گاز و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

استاتیک، مقاومت مصالح، روش های اجرای ساختمان، تکنولوژی بتن، مکانیک خاک، سازه های فولادی ۱ و ۲، سازه های بتن ۱ و ۲، کنترل آلودگی هوا، تصفیه آب و فاضلاب، اکولوژی محیط زیست و مدیریت پسماندهای جامد، میکروبیولوژی آب و فاضلاب

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته عمران (کارهای عمومی ساختمان / ۱۰۰ سوال / مقطع کارشناسی / خرداد ماه سال ۱۳۸۵ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته مهندسی عمران (۶۰ سوال / مقطع کارشناسی / اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته مهندسی عمران (۶۰ سوال / مقطع کارشناسی و بالاتر / آذر ماه سال ۱۳۸۵ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته مهندسی عمران (محیط زیست / ۶۰ سوال / مقطع کارشناسی ارشد / اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته مهندسی عمران (۶۰ سوال / مقطع کارشناسی ارشد / خرداد ماه سال ۱۳۹۰ / بدون پاسخنامه)

 

جهت دانلود سوالات تخصصی رشته عمران شرکت گاز انجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

دانلود سوالات تخصصی رشته برق شرکت گاز

این محصول شامل عین دفترچه سوالات تخصصی استخدامی رشته برق شرکت گاز می باشد. شما با خرید این محصول ۵ دفترچه سوالات تخصصی رشته برق در مقاطع کاردانی و کارشناسی مربوط به سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۸۵ را دریافت خواهید کرد.

از مزیت های این محصول تکیه محتوای آن به آزمون های سال قبل شرکت گاز و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

 

مواد آزمون موجود در این بسته:

مدارهای الکتریکی، الکترونیک، کنترل سیستم خطی، اندازه گیری الکتریکی، الکترونیک صنعتی، مدارهای منطقی، ماشین های الکتریکی، الکترومغناطیس، تولید و نیروگاه، حفاظت و رله ها، الکترونیک صنعتی، برسی سیستم های قدرت، دیجیتال، ابزاردقیق، اصول اندازه گیری الکترونیک، مدارهای الکترونیک

 

محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:

۵ بسته PDF:

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته  برق (الکترونیک / ۱۰۰ سوال / مقطع کاردانی / خرداد ماه سال ۱۳۸۵ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته مهندسی برق (کنترل، الکترونیک، ابزار دقیق / ۶۰ سوال / مقطع کارشناسی / خرداد ماه سال ۱۳۹۰ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته برق (برق قدرت / ۶۰ سوال / مقطع کارشناسی / خرداد ماه سال ۱۳۹۰ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته برق (برق قدرت / ۱۰۰ سوال / مقطع کارشناسی / خرداد ماه سال ۱۳۸۵ / بدون پاسخنامه)

- دفترچه سوالات تخصصی شرکت گاز رشته برق (الکترونیک، قدرت، کنترل / ۱۰۰ سوال / مقطع کارشناسی / خرداد ماه سال ۱۳۸۵ /بدون پاسخنامه)

 

جهت دانلود سوالات تخصصی رشته برق شرکت گاز اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
تگ ها :

دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری از محل مجوز شماره ۱۷۶۴۴۱/ت ۴۸۷۰۲ مورخ ۳۰/۹/۹۱ هیأت محترم وزیران (موضوع بند ۱ فصل اول) افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی‌های عمومی، تخصصی، مصاحبه و گزینش استخدامی‌بصورت پیمانی استخدام می‌نماید.
جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

 

فروشگاه ایران استخدام: جهت موفقیت هرچه بیشتر شما در این آزمون بسته ای از نمونه سوالات آزمون عمومی را جهت شرکت در آزمون استخدامی سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی  گردآوری نمده ایم.

مطمئناً مطالعه ی این نمونه سوالات در پیشی گرفتن شما از رقیبانتان در آزمون استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی کشور بی تأثیر نخواهد بود.

این بسته شامل ۳ فایل PDF، به صورت نمونه سوال همراه با پاسخنامه آنها ارائه شده است.

شما با خرید این محصول فایل های زیر را دریافت خواهید نمود:

 

نمونه سوال مربوط به آزمون استخدامی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ به شرح زیر:

- ۱۸۰ سوال اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی همراه با پاسخنامه

- ۲۵۰ سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه

- ۲۰۰ سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه

 

 

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی اینجا کلیک نمایید

 

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٩
تگ ها :

دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن

ایران استخدام: این محصول حاوی نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن در سال ۸۶ در سه مقطع دیپلم و کاردانی و کارشناسی به صورت یکجا میباشد. همچنین شما کاربران عزیز  ایران استخدام میتوانید علاوه بر دریافت این نمونه سوالات یک بسته ی هدیه دیگر را با عنوان جزوه دانش علوم بانکی دریافت نمایید، که هر دو این محصولات در بسته ی خریداری شده موجود می باشند.

از مزیت های قابل ذکر این بسته وجود اصل سوالات استخدامی بانک مسکن در سال ۸۶ و پرهیز از هرگونه سوال تألیفی و گردآوری شده میباشد.

مطالعه نمونه سوالات استخدامی سال های گذشته بانک مسکن کمک بزرگی برای داوطلبان متقاضی استخدام در این بانک جهت کسب آمادگی بیشتر و بهتر می باشد.

این بسته شامل ۳ فایل PDF، به صورت نمونه سوال همراه با پاسخنامه آنها ارائه شده است.
شما با خرید این محصول فایل های زیر را دریافت خواهید نمود:

 

185 نمونه سوال مربوط به آزمون های استخدامی بانک مسکن در سال ۸۶ ویژه مقطع دیپلم؛ به شرح زیر:

- ۲۰ سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه

- ۲۰ سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه

- ۲۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه

- ۲۰ سوال ریاضی و آمار همراه با پاسخنامه

- ۲۰ سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه

- ۲۵ سوال مبانی کامپیوتر همراه با پاسخنامه

- ۶۰ سوال روانشناسی شخصیت

 

325 نمونه سوال مربوط به آزمون های استخدامی بانک مسکن در سال ۸۶ ویژه مقاطع کاردانی و کارشناسی؛ به شرح زیر:

- ۲۰ سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه

- ۲۰ سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه

- ۲۰ سوال هوش و استعداد ذهنی همراه با پاسخنامه

- ۲۰ سوال ریاضی و آمار همراه با پاسخنامه

- ۲۰ سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه

- ۲۵ سوال مبانی کامپیوتر همراه با پاسخنامه

- ۲۰ سوال روانشناسی شخصیت همراه با پاسخنامه

- ۱۰ سوال اقتصاد همراه با پاسخنامه

- ۱۵ سوال ریاضی و آمار همراه با پاسخنامه

- ۲۰ سوال رشته اقتصاد (نظری، بازرگانی، پول، بانکداری) همراه با پاسخنامه

- ۲۵ سوال رشته حسابداری همراه با پاسخنامه

- ۱۰ سوال آمار و ریاضی همراه با پاسخنامه

- ۵۰ سوال رشته مهندسی عمران همراه با پاسخنامه

- ۵۰ سوال رشته مترجمی زبان همراه با پاسخنامه

 

+ بسته هدیه: جزوه دانش علوم بانکی


 

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن اینجا کلیک نمایید

 

 

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٩
تگ ها :

زمان برگزاری آزمون استخدامی شرکت گاز ۹۱

زمان انتشار کارت ورود به جلسه ی آزمون استخدامی‌شرکت گاز به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۱/۱۲/۱۴ الی ۱۳۹۱/۱۲/۱۵

زمان و محل برگزاری آزمون استخدامی‌  آزمون استخدامی‌شرکت گاز به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۱/۱۲/۱۷  و ۱۳۹۱/۱۲/۱۸

+ نمونه سوالات تخصصی شرکت گاز (کارشناسی و ارشد)

+ دفترچه سوالات عمومی‌استخدامی‌شرکت گاز (کارشناسی و ارشد)

+ دفترچه سوالات عمومی‌استخدامی‌شرکت گاز (کارشناسی)

+ نمونه سوالات استخدامی‌شرکت گاز

+ نمونه سوالات تخصصی شرکت گاز (کاردانی)

+ دفترچه سوالات عمومی‌استخدامی‌شرکت گاز (کاردانی)

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٩
تگ ها :

نمونه سوالات آزمون استخدامی نهاد ریاست جمهوری

این محصول در حال حاضر ناموجود میباشد.

طبق خبر اعلام شده آزمون استخدامی نهاد ریاست جمهوری تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۱ برگزار خواهد شد.

معاون اجرایی رییس جمهوری از برگزاری آزمون استخدام نهاد ریاست جمهوری توسط سازمان سنجش خبر داد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور از پذیرش هزار و پانصد نفر در آزمون استخدامی نهاد ریاست‌ جمهوری خبر داد.

 جهت مشاهده ی متن خبر اینجا کلیک نمایید.

فروشگاه ایران استخدام: جهت کمک هرچه بیشتر به داوطلبان استخدام در نهاد ریاست جمهوری مجموعه از نمونه سوالات استخدامی  سازمان های مختلف دولتی را همراه با پسخنامه ی آنها طی یک بسته گردآوری نموده ایم. مطمئناً مطالعه ی این نمونه سوالات تأثیر مفید و موثری در آشنایی شما با نحوه ی طرح سوالات آزمون هاس استخدامی و همچنین افزایش دانش و پیشی گرفتن از رقیبانتان خواهد داشت.

هدیه ی ویژه: شما با خرید این محصول علاوه بر دریافت نمونه سوالات ذکر شده بسته ی دیگری نیز با عنوان نمونه سوالات مصاحبه حضوری و گزینش به صورت سوال و جواب دریافت خواهید نمود.

شما با خرید این محصول، فایل های زیر را دریافت خواهید نمود:

 

نمونه سوال عمومی مربوط به آزمون استخدامی نهاد ریاست جمهوری؛ به شرح زیر:

بسته PDF:

- سوال کامپیوتر همراه با پاسخنامه

- سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه

- سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه

- سوال شناخت مسائل روز همراه با پاسخنامه

- سوال ریاضیات عمومی همراه باپاسخ تشریحی

- سوال هوش و استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه

 

نمونه سوالات مصاحبه حضوری و گزینش به صورت سوال و جواب؛ به شرح زیر:

۱ بسته PDF:

- مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی روز ایران
- مسایل دینی، عقیدتی و تاریخی
- نکات مهم از وصیت نامه امام خمینی (ره)
- آشنایی با سازمانها و تشکیلات سازمانی کشور
- اطلاعاتی درباره سازمان های بین المللی
- و کلیه مواردی که ممکن است در مصاحبه مطرح شود

 این محصول در حال حاضر ناموجود میباشد.

http://shop.iranestekhdam.ir/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3.html

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٩
تگ ها :

جدول رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی شرکت نفت 1391

جهت دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت-مقطع کارشناسی و ارشد اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت-مقطع کاردانی اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت اینجا کلیک نمایید

 

رشته های مورد نیاز:
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻔﺎری ﻧﻔﺖ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﯿﺎﻻت ﺣﻔﺎری
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﺴﺐ اﻃﻼع از ﮔﻞ ﺣﻔﺎری
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺨﺎزن و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﻔﺖ
عملیات بهره برداری نفت و گاز
عملیات آزمایشگاهی شیمی و نفت
مهندسی شیمی
کارشناس شیمی
مهندسی بازرسی و حفاظت فنی
کارشناسی ایمنی
عملیات ایمنی و آتش نشانی
مهندسی مکانیک
تکنسین نکانیک
تکنسن ساخت و تولید
تگنسین تعمیرات عمومی تاسیسات
عملیات حمل و نقل
مراقب نیروگاه (مکانیک)
مهندسی برق - الکترونیک، ابزاردقیق و مخابرات
مهندسی برق قدرت
تکنسین برق - الکترونیک، ابزار دقیق و مخابرات
تکنسین برق قدرت
مراقب نیروگاه (برق)
مهندس کامپیوتر- راه اندازی و پشتیبانی شبکه
مهندس پشتیبانب سیستمهای کامپیوتری
مهندس راه و ساختمان
کارشناسی نقشه برداری
تکنسین تامیرات و نگهداشت ساختمان
کارشناس امور حقوقی و قراردادها
کارشناس حسابداری و مالی
مهندسی صنایع
کارشناس سازماندهی و مهندسی ساختار
کارشناس آموزش و توسعه
کارشناس منابع انسانی
کارمند خدمات اداری
کارمند تدارکات کالا
کارشناس روابط کار و مددکاری اجتماعی
کارشناس تربیت بدنی
دکتر دارو ساز
دکتر علوم آزمایشگاهی
کارشناس آزمایشگاه پزشکی
کارشناس پرتو نگاری
کارشناس پرستاری
کارشناس گفتار درمانی
کارشناس بهداشت


  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۳:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٧
تگ ها :

شروع ثبت نام استخدام شرکت ملی نفت ایران

قابل توجه داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی

شرکت ملی نفت ایران به منظورتأمین بخشی از نیروی انسانی موردنیاز خود جهت خدمت در مناطق عملیاتی و خارج از کلانشهر تهران از بین داوطلبان واجد شرایط در مقاطع کاردانی و بالاتر استخدام می نماید.

دریافت آگهی آزمون استخدامی
دریافت دفترچه راهنمای آزمون استخدامی شرکت نفت


جهت دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت-مقطع کارشناسی و ارشد اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت-مقطع کاردانی اینجا کلیک نمایید

 جهت دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت اینجا کلیک نمایید

 

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۳:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٧
تگ ها :

دفترچه سوالات استخدامی شرکت گاز (کارشناسی و ارشد)

این محصول شامل عین دفترچه ی سوالات عمومی آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در خرداد ماه سال ۱۳۹۰ به همراه پاسخنامه ی آنها در مقطع کارشناسی و ارشد می باشد.

با توجه به اینکه این نمونه سوالات حاوی عین دفترچه ی استخدامی ارائه شده در آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در مقطع کارشناسی و ارشد سال ۹۰ میباشد، مطالعه ی این نمونه سوالات کمک بسزایی در آشنایی داوطلبان با نحوه ی طرح سوالات این آزمون استخدامی خواهد بود.

- مزیت مهم و قابل ذکر این بسته وجود پاسخنامه ی سوالات می باشد.

- این سوالات مربوط به مقطع کارشناسی و ارشد می باشند.

- تاریخ برگزاری آزمون: جمعه ۹۰/۳/۶

شما با خرید این محصول، فایل های زیر را دریافت خواهید نمود:

 

45 نمونه سوال دفترچه عمومی استخدامی شرکت ملی گاز ایران در مقطع کارشناسی و ارشد؛ به شرح زیر:

- ۱۵ سوال زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

- ۱۵ سوال رایانه به همراه پاسخنامه

- ۱۵ سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 

 

جهت دانلود دفترچه سوالات استخدامی شرکت گاز (کارشناسی و ارشد)/سال 90 اینجا کلیک نمایید.

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۳:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٧
تگ ها :

دفترچه سوالات استخدامی شرکت گاز (کارشناسی)

این محصول شامل عین دفترچه ی سوالات عمومی آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در خرداد ماه سال ۱۳۹۰ به همراه پاسخنامه ی آنها در مقطع کارشناسی  می باشد.

با توجه به اینکه این نمونه سوالات حاوی عین دفترچه ی استخدامی ارائه شده در آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در مقطع کارشناسی سال ۹۰ میباشد، مطالعه ی این نمونه سوالات کمک بسزایی در آشنایی داوطلبان با نحوه ی طرح سوالات این آزمون استخدامی خواهد بود.

- مزیت مهم و قابل ذکر این بسته وجود پاسخنامه ی سوالات می باشد.

- این سوالات مربوط به مقطع کارشناسی می باشند.

- تاریخ برگزاری آزمون: جمعه ۹۰/۳/۶

شما با خرید این محصول، فایل های زیر را دریافت خواهید نمود:

 

45 نمونه سوال دفترچه عمومی استخدامی شرکت ملی گاز ایران در مقطع کارشناسی؛ به شرح زیر:

- ۱۵ سوال زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

- ۱۵ سوال رایانه به همراه پاسخنامه

- ۱۵ سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 

 

جهت دانلود  دفترچه سوالات استخدامی شرکت گاز (کارشناسی) / سال 90 اینجا کلیک نمایید


  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۳:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٧
تگ ها :

دانلود نمونه سوالات تخصصی شرکت گاز (کارشناسی و ارشد)

آزمون استخدامی شرکت گاز ایران در روز های هفدهم و هجدهم اسفند ماه سال ۹۱ برگزار خواهد شد. جهت مشاهده ی متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید.

بسته ی ویژه ی ایران استخدام: با توجه به درخواست مکرر کاربران، ایران استخدام بسته ای ویژه از نمونه سوالات تخصصی شرکت گاز را در مقطع کارشناسی و ارشد همراه با پاسخنامه ی تشریحی آنها تهیه نموده است. این بسته بی نظیرترین بسته ی موجود در سطح اینترنت و در بین فروشگاه های همکار بوده و یکی از مزیت های قابل ذکر آن تکیه بر سوالات سال های قبل شرکت گاز و دوری از هرگونه سوال تألیفی و سلیقه ای می باشد.

فروشگاه ایران استخدام در جهت کسب رضایت هرچه بیشتر کاربران خود این بسته را با یک هدیه ی ارزشمند دیگر همراه ساخته است که شامل دفترچه های عمومی استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۹۰ در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همراه با پاسخنامه ی آنها می باشد.

این نمونه سوالات مربوط به بخش تخصصی آزمون استخدامی شرکت گاز در سال های مختلف همراه با پاسخنامه های آنها می باشند که با قیمت ویژه ی ۲۸۰۰ در اختیار کاربران خوب ایران استخدام قرار گرفته اند.

شما با خرید این محصول، فایل های زیر را دریافت خواهید نمود:

 

نمونه سوالات تخصصی کنترل فرایند و طراحی راکتور شرکت گاز؛ به شرح زیر:
- ۱۰ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی رازی در سال ۱۳۸۹ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۷ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی شیراز در سال ۱۳۸۷ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۱۱ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت گاز پارس جنوبی در سال ۱۳۸۷ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۱۲ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۶ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۱۵ نمونه سوال استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۵ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۱۵ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۴ به همراه پاسخنامه تشریحی

نمونه سوالات تخصصی انتقال جرم و عملیات واحد شرکت گاز؛ به شرح زیر:
- ۱۳ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی رازی در سال ۱۳۸۹ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۸ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی شیراز در سال ۱۳۸۷ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۱۲ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت گاز پارس جنوبی در سال ۱۳۸۷ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۱۲ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۶ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۳۴ نمونه سوال استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۵ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۱۵ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی در سال ۱۳۸۴ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۱۵ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش در سال ۱۳۸۶ به همراه پاسخنامه تشریحی

نمونه سوالات تخصصی انتقال حرارت شرکت گاز؛ به شرح زیر:
- ۷ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی رازی در سال ۱۳۸۹ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۵ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی شیراز در سال ۱۳۸۷ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۱۱ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت گاز پارس جنوبی در سال ۱۳۸۷ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۱۲ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۶ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۱۳ نمونه سوال استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۵ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۱۵ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۴ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۱۴ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش در سال ۱۳۸۶ به همراه پاسخنامه تشریحی

نمونه سوالات تخصصی مکانیک سیالات شرکت گاز؛ به شرح زیر:
- ۷ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی رازی در سال ۱۳۸۹ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۶ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی شیراز در سال ۱۳۸۷ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۱۲ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت گاز پارس جنوبی در سال ۱۳۸۷ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۱۲ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۶ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۱۴ نمونه سوال استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۵ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۱۵ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش در سال ۱۳۸۶ به همراه پاسخنامه تشریحی

نمونه سوالات تخصصی ترمودینامیک شرکت گاز؛ به شرح زیر:
- ۷ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی رازی در سال ۱۳۸۹ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۱۲ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی شیراز در سال ۱۳۸۷ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۱۲ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت گاز پارس جنوبی در سال ۱۳۸۷ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۱۰ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۶ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۱۹ نمونه سوال استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۵ به همراه پاسخنامه تشریحی
- ۱۴ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش در سال ۱۳۸۶ به همراه پاسخنامه تشریحی
نمونه سوالات عمومی شرکت گاز؛ به شرح زیر:
- دفترچه سوالات عمومی شرکت گاز در مقطع کارشناسی همراه با پاسخنامه (سال ۹۰)
- دفترچه سوالات عمومی شرکت گاز در مقطع کارشناسی ارشد همراه با پاسخنامه (سال ۹۰)
تمامی نمونه سوالات ذکر شده در این بسته به صورت یکجا موجود می باشند و قیمت این محصول به صورت ویژه ۲۸۰۰ تومان می باشد.

 

جهت دانلود نمونه سوالات تخصصی  آزمون استخدامی شرکت گاز در مقطع کاردانی اینجا کلیک نمایید.


 

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۳:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٧
تگ ها :

دفترچه سوالات عمومی استخدامی شرکت گاز (کاردانی)

این محصول شامل عین دفترچه ی سوالات عمومی آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در خرداد ماه سال ۱۳۸۶ به همراه پاسخنامه ی آنها در مقطع کاردانی می باشد.

با توجه به اینکه این نمونه سوالات حاوی عین دفترچه ی استخدامی ارائه شده در آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در مقطع کاردانی سال ۸۶ میباشد، مطالعه ی این نمونه سوالات کمک بسزایی در آشنایی داوطلبان با نحوه ی طرح سوالات این آزمون استخدامی خواهد بود.

- مزیت مهم و قابل ذکر این بسته وجود پاسخنامه ی سوالات می باشد.

- این سوالات مربوط به مقطع کاردانی می باشند.

- تاریخ برگزاری آزمون: ۸۶/۲/۷

شما با خرید این محصول، فایل های زیر را دریافت خواهید نمود:

 

60 نمونه سوال دفترچه عمومی استخدامی شرکت ملی گاز ایران در مقطع کاردانی؛ به شرح زیر:

- ۲۰ سوال زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

- ۲۰ سوال مبانی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

- ۲۰ سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 

 

جهت دانلود دفترچه سوالات عمومی استخدامی شرکت گاز (کاردانی) در سال 86 اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۳:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٧
تگ ها :

دانلود نمونه سوالات تخصصی شرکت گاز (کاردانی)

آزمون استخدامی شرکت گاز ایران در روز های هفدهم و هجدهم اسفند ماه سال ۹۱ برگزار خواهد شد.جهت مشاهده ی متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید.

بسته ی ویژه ی ایران استخدام: با توجه به درخواست مکرر کاربران، ایران استخدام بسته ای ویژه از نمونه سوالات تخصصی شرکت گاز  را در مقطع کاردانی همراه با پاسخنامه ی تشریحی آنها تهیه نموده است. این بسته بی نظیرترین بسته ی موجود در سطح اینترنت و در بین فروشگاه های همکار بوده و یکی از مزیت های قابل ذکر آن تکیه بر سوالات سال های قبل شرکت گاز و دوری از هرگونه سوال تألیفی و سلیقه ای می باشد.

فروشگاه ایران استخدام در جهت کسب رضایت هرچه بیشتر کاربران خود این بسته را با یک هدیه ی ارزشمند دیگر همراه ساخته است که شامل دفترچه های عمومی استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۸۶ در مقطع کاردانی همراه با پاسخنامه ی آنها می باشد.

این نمونه سوالات مربوط به بخش تخصصی آزمون استخدامی شرکت گاز در سال های مختلف همراه با پاسخنامه های آنها می باشند که با قیمت ویژه ی ۲۸۰۰ در اختیار کاربران خوب ایران استخدام قرار گرفته اند.

شما با خرید این محصول، فایل های زیر را دریافت خواهید نمود:

 

نمونه سوالات تخصصی موازنه انرژی و موارد شرکت گاز؛ به شرح زیر:

- ۱۲ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گار پارس جنوبی در سال ۱۳۸۷ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۱۴ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گاز استانی در سال ۱۳۸۶ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۲۰ نمونه سوال  آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۵ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۱۵ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پارس جنوبی در سال ۱۳۸۴ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۱۵ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گاز در سال ۱۳۸۳ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۱۲ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش نفت ایران در سال ۱۳۸۴ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۹ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش نفت ایران در سال ۱۳۸۳ به همراه پاسخنامه تشریحی

-  ۲۵ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی در سال ۱۳۸۵ به همراه پاسخنامه تشریحی

 

نمونه سوالات تخصصی انتقال حرارت و مکانیک سیالات شرکت گاز؛ به شرح زیر:

- ۱۳ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گار پارس جنوبی در سال ۱۳۸۷ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۱۳ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گاز استانی در سال ۱۳۸۶ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۲۰ نمونه سوال  آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۵ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۱۵ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پارس جنوببی در سال ۱۳۸۴ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۲۴ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گاز در سال ۱۳۸۳ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۲۵ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش، سال ۱۳۸۵ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۲۹ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش نفت ایران در سال ۱۳۸۴ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۲۳ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش نفت ایران در سال ۱۳۸۳ به همراه پاسخنامه تشریحی

-  ۲۱ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی در سال ۱۳۸۵ به همراه پاسخنامه تشریحی

 

نمونه سوالات تخصصی شیمی عمومی، آلی و تجزیه شرکت گاز؛ به شرح زیر:

- ۱۱ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گار پارس جنوبی در سال ۱۳۸۷ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۱۵ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گاز استانی در سال ۱۳۸۶ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۳۱ نمونه سوال  آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۵ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۱۳ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پارس جنوببی در سال ۱۳۸۴ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۱۲ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گاز در سال ۱۳۸۳ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۱۶ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش نفت ایران در سال ۱۳۸۴ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۲۰ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش نفت ایران در سال ۱۳۸۳ به همراه پاسخنامه تشریحی

 

نمونه سوالات تخصصی ترمودینامیک شرکت گاز؛ به شرح زیر:

- ۱۴ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گار پارس جنوبی در سال ۱۳۸۷ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۱۲ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گاز استانی در سال ۱۳۸۶ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۲۰ نمونه سوال  آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۵ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۱۵  نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پارس جنوببی در سال ۱۳۸۴ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۱۵ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گاز در سال ۱۳۸۳ به همراه پاسخنامه تشریحی

- ۱۳ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش نفت ایران در سال ۱۳۸۳ به همراه پاسخنامه تشریحی

 

نمونه سوالات عمومی شرکت گاز؛ به شرح زیر:

- دفترچه سوالات عمومی شرکت گاز در مقطع کاردانی همراه با پاسخنامه (سال ۸۶)

تمامی نمونه سوالات ذکر شده در این بسته به صورت یکجا موجود می باشند و قیمت این محصول به صورت ویژه ۲۸۰۰ تومان می باشد.

 

جهت دانلود نمونه سوالات تخصصی شرکت گاز در مقطع کاردانی اینجا کلیک نمایید.

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۳:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٧
تگ ها :

سوالات استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی

این محصول حاوی نمونه سوالات آزمون استخدامی نهاد کتبخانه های عمومی کشور و سایر ارگان ها همراه با پاسخنامه آنها و همچنین نمونه سوالات عقیدتی و سیاسی مصاحبه ی حضوری به صورت سوال و جواب می باشد.

قابل ذکر است که از مزیت های منحصر به فرد این بسته نسبت به فروشگاه های دیگر وجود سوالات مربوط بهمدیریت کتابخانه و همچنین نمونه سوالات عقیدتی و سیاسی مصاحبه ی حضوری می باشد.

مطمئناً مطالعه ی این نمونه سوالات در پیشی گرفتن شما از رقیبانتان در آزمون استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی کشور بی تأثیر نخواهد بود.

این بسته شامل ۷ فایل PDF، به صورت نمونه سوال همراه با پاسخنامه آنها و همچنین نمونه سوالات مصاحبه حضوری و گزینش به صورت سوال و جواب ارائه شده است.

شما با خرید این محصول، فایل های زیر را دریافت خواهید نمود:

 

740 نمونه سوال مربوط به آزمون استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی کشور؛ به شرح زیر:

۶ بسته PDF:

- 277 سوال ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه

- ۲۰۰ سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه

- ۸۰ سوال استعداد سنجی همراه با پاسخنامه

- ۱۱۰ سوال کتابداری،کتابشناسی،مدیریت کتابخانه همراه با پاسخنامه

- ۳۳ سوال مدیریت کتابخانه (جدید) همراه با پاسخنامه

- ۴۰ سوال اطلاعت تاریخی، سیاسی همراه با پاسخنامه

 

نمونه سوالات مصاحبه حضوری و گزینش به صورت سوال و جواب؛ به شرح زیر:

۱ بسته PDF:

-مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی روز ایران
-مسایل دینی، عقیدتی و تاریخی
-نکات مهم از وصیت نامه امام خمینی (ره)
-آشنایی با سازمانها و تشکیلات سازمانی کشور
-اطلاعاتی درباره سازمان های بین المللی
-و کلیه مواردی که ممکن است در مصاحبه مطرح شود

 

 

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی اینجا کلیک نمایید.


 

 

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ٥:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
تگ ها :

دانلود نمونه سوالات عقیدتی گزینش مصاحبه شهرداری

این مجموعه کم نظیر و مهم، بر گرفته از سوالات و نکاتی میباشد که در مصاحبه های عقیدتی (حضوری) استخدامی سازمانهای مختلف از قبیل بانک ها، وزارت خانه ها ، آموزش و پرورش و…  از متقاضیان شرکت کننده پرسیده میشود.

مطمئناً مطالعه ی این نمونه سوالات که قسمت عمده ی آنها به صورت سوال و جواب تشریحی میباشند  کسب موفقیت شما را در آزمون عقیدتی مصاحبه ی حضوری  نسبت به رقیبانتان افزایش خواهند داد.

فروشگاه ایران استخدام جهت افزایش رضایت هرچه بیشتر کاربران خوب خود این محصول را با یک محصول ویژه با نام  ”جزوه ۱۲ صفحه ای با عنوان نکات کلیدی برای موفقیت در مصاحبه شغلی” همراه ساخته است.

 کاربر گرامی: این نمونه سوالات مربوط به بخش سوالات عقیدتی مصاحبه های استخدامی میباشد و با توجه به اینکه ما اطلاعات دقیق و قطعی از نحوه ی برگزاری مصاحبه حضوری شهرداری های کشور و محتوای کلی سوالات در دست نداریم، بنابراین توضیه میشود که داوطلبان عزیز به خواندن این نمونه سوالات (عقیدتی-سیاسی-روانشناسی) اکتفا نکنند. احتمال دارد سوالاتی در رابطه با رشته ی تخصصی نیز مطرح گردد.

محتوای این مجموعه به شرح زیر می باشد:

 

۱۱۵۰ سوال و جواب تشریحی مربوط به مصاحبه های حضوری، به شرح زیر:

- وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی (ره) (سوال و جواب تشریحی)

- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (سوال و جواب تشریحی)

- احکام شرعی (سوال و جواب تشریحی)

- قرآن (سوال و جواب تشریحی)

- تاریخ ایران و معاصر (سوال و جواب تشریحی)

- تاریخ اسلام (سوال و جواب تشریحی)

- تاریخ امامت (۱۲ امام) (سوال و جواب تشریحی)

- تاریخ ادبیات (سوال و جواب تشریحی)

- جغرافیا (سوال و جواب تشریحی)

- سازمان ملل متحد (سوال و جواب تشریحی)

- اطلاعات سیاسی (سوال و جواب تشریحی)

 

سوالات چهار گزینه ای شناخت مسائل روز و اطلاعات عمومی، به شرح زیر:

- ۶۵۰ سوال چهار گزینه ای شناخت مسائل روز و اطلاعات عمومی در موضوعات مختلف (سوال و جواب تستی)

 

 هدیه ویژه ایران استخدام: جزوه ی ۱۲ صفحه ای با عنوان نکات کلیدی برای موفقیت در مصاحبه شغلی، به شرح زیر:

- میزان اطلاعاتی که در مصاحبه ی شغلی به کارفرما بدهید

- آداب مصاحبه ی شغلی

- اغلب سوالاتی که بیشتر از همه در مصاحبه های استخدامی مطرح میشود

- آیا درست است که در مصاحبه ی شغلی وقت تلف کرد!

- پیشنهاد حقوق در شغلی

- ۱۰ دلیل مهم برای رد متقاضیان استخدام در مصاحبه ی شغلی

- چرا برخی مصاحبه های شغلی بد میشوند و چگونه میتوان آنها را درست کرد!

- ۱۳ راه استفاده مفید رفتاری در مصاحبه ی شغلی

 

 

جهت دانلود نمونه سوالات عقیدتی گزینش مصاحبه شهرداری اینجا کلیک نمایید.


 

 

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ٥:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
تگ ها :

زمان برگزاری آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی ۹۱

زمان انتشار کارت ورود به جلسه ی سازمان امور مالیاتی به شرح زیر می‌باشد:

- کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت مذکور ، از تاریخ ۲۰/۴/۹۱ تا تاریخ ۲۱/۴/۹۱ قابل دسترسی و پرینت می‌باشد .

زمان و محل برگزاری آزمون استخدامی‌سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر می‌باشد:

زمان و محل برگزاری آزمون در هنگام ارایه کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسید .

+جهت دریافت نمونه سوالات استخدامی‌سازمان امور مالیاتی اینجا کلیک نمایید

+جهت دریافت منابع استخدامی‌سازمان امروز مالیاتی اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ٥:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
تگ ها :

زمان برگزاری آزمون استخدامی وزارت نیرو ۹۱

زمان انتشار کارت ورود به جلسه ی وزارت نیرو به شرح زیر می‌باشد:

اعلام نشده است.

زمان و محل برگزاری آزمون استخدامی‌ وزارت نیرو به شرح زیر می‌باشد:

آزمون استخدامی‌وزارت نیرو در روزهای ۱۰ و ۱۱ اسفند ماه جاری برگزار خواهد شد.

+جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی‌وزارت نیرو اینجا کلیک نمایید

+جهت دانلود منابع استخدامی‌وزارت نیرو اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ٥:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
تگ ها :

زمان برگزاری آزمون استخدامی بانک توسعه تعاون ۹۱

زمان انتشار کارت ورود به جلسه ی آزمون استخدامی‌بانک توسعه تعاون به شرح زیر می‌باشد:

داوطلبان به منظور اخذ کارت ورود به جلسه آزمون می‌بایست از روزهای ۲۵/۱۱/۹۱ لغایت ۲۶/۱۱/۹۱ به سایت ثبت نام آزمون مراجعه نموده و نسبت به دریافت کارت خود اقدام نمایند.

زمان و محل برگزاری آزمون استخدامی‌ بانک توسعه تعاون به شرح زیر می‌باشد:

آزمون استخدامی‌در روز جمعه مورخ ۲۷/۱۱/۹۱ راس ساعت ۹:۳۰ صبح برگزار می‌گردد. محل برگزاری آزمون به هنگام دریافت کارت ورود به جلسه از سایت آزمون ،به اطلاع خواهد رسید.

تبصره۱: داوطلبان به منظور حضور در جلسه آزمون می‌بایستی اصل شناسنامه عکسدار یا کارت ملی، شماره رهگیری آزمون و اصل فیش واریزی را به همراه داشته باشند.
تبصره۲: داوطلبان به منظور آگاهی از هرگونه تغییرات احتمالی در تاریخ و محل برگزاری آزمون و غیره به قسمت خبرنامه سایت مراجعه نمایند.
تبصره ۳: محل برگزاری آزمون:
شهر مشهد برای داوطلبان استانهای خراسان رضوی،خراسان شمالی و خراسان جنوبی
شهر ساری برای داوطلبان استانهای گلستان، مازندران و سمنان
شهر رشت برای داوطلبان استانهای گیلان، قزوین و زنجان
شهر تبریز برای داوطلبان استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل
شهر کرمانشاه برای داوطلبان استانهای ایلام،کرمانشاه، کردستان و همدان
شهر اهواز برای داوطلبان استانهای خوزستان و لرستان
شهر اصفهان برای داوطلبان استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری
شهر تهران برای داوطلبان استانهای قم ، مرکزی، البرز و تهران
شهر شیراز برای داوطلبان استانهای فارس، کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر
شهر کرمان برای داوطلبان استانهای کرمان و هرمزگان
شهر زاهدان برای داوطلبان استان سیستان و بلوچستان

+جهت دانلود نمونه سوالات بانک توسعه تعاون اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ٥:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
تگ ها :

نمونه سوالات سازمان آتش نشانی (آذر ۱۳۸۸)

این محصول شامل عین دفترچه ی سوالات استخدامی آتش نشانی تهران در آذر ماه سال ۱۳۸۸ می باشد.

با توجه به اینکه این نمونه سوالات حاوی عین دفترچه ی استخدامی ارائه شده در آزمون استخدامی آتش نشانی سال ۸۸ استان تهران میباشد، مطالعه ی این نمونه سوالات کمک بسزایی در آشنایی داوطلبان با نحوه ی طرح سوالات این آزمون استخدامی خواهد بود.

شما با خرید این محصول، فایل های زیر را دریافت خواهید نمود:

 

250 نمونه سوال دفترچه  استخدامی آتش نشانی؛ به شرح زیر:

- ۲۰ سوال معارف

- ۲۰ سوال ادبیات فارسی

- ۲۰ زبان انگلیسی

- ۲۰ ریاضی

- ۲۰ سوال فیزیک

- ۲۰ سوال شیمی

- ۳۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی

- ۱۰۰ سوال روانشناسی شخصیت

 

 

جهت دانلود نمونه سوالات سازمان آتش نشانی (آذر ۱۳۸۸) اینجا کلیک نمایید.

 

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ٤:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٧

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران ، سیروس امیری اظهار داشت : این شرکت جهت تأمین بخشی از نیروهای انسانی مورد نیاز خود در مقاطع مختلف در آینده نزدیک اقدام به انتشار آگهی از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، رادیو و تلویزیون و سایت رسمی‌شرکت ملی گاز ایران خواهد نمود و متقاضیان می‌توانند با توجه به اعلام این شرکت جهت ثبت نام و اقدام لازم را معمول نمایند.
زمان برگزاری آزمون استخدامی شرکت گاز ایران: ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ الی ۱۳۹۱/۱۲/۱۸

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا  کلیک نمایید.

نمونه سوالات استخدامی شرکت ملی گاز ایران: جهت آمادگی هرچه بیشتر کاربران گرامی سایت ایران استخدام بسته ای ویژه شامل اصل نمونه سوالات شرکت ملی گاز و نفت ایران مربوط به سال های ۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۹۰ را همراه با پاسخنامه آنها گردآوری نموده ایم.

یکی از ویژگی های منحصر به فرد این محصول ارائه اصل نمونه سوالات (دفترچه) آزمونهای استخدامی شرکت گاز و شرکت نفت همراه با پاسخنامه آنها و عدم استفاده از سوالات تألیفی می باشد.

مطمئناً مطالعه این نمونه سوالات شانس شما را جهت کسب موفقیت در آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران نسبت به رقیبانتان افزایش خواهد داد.

این بسته شامل ۶ فایل PDF، به صورت نمونه سوالات سال های قبل همراه با پاسخنامه آنها ارائه شده است.

شما با خرید این محصول، فایل های زیر را دریافت خواهید نمود:

 

599 مربوط به آزمون استخدامی شرکت ملی گاز؛ به شرح زیر:

- ۱۲۷ سوال کامپیوتر (سال های ۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۹۰) همزاه با پاسخنامه

- ۱۵۳ سوال زبان و ادبیات فارسی (سال های ۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۹۰) همراه با پاسخنامه

- ۱۶۹ سوال زبان انگلیسی (سال های ۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۹۰) همراه با پاسخنامه

- اصل دفترچه سوالات عمومی مقطع کارشناسی ارشد (سال ۱۳۹۰) همزاه با پاسخنامه

- اصل دفترچه سوالات عمومی مقطع کارشناسی (سال ۱۳۹۰) همراه با پاسخنامه

- اصل دفترچه سوالات عمومی مقطع کاردانی (سال ۱۳۸۶)

 

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت گاز ایران اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۳:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢۱

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک توسعه تعاون

ین محصول حاوی نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک توسعه تعاون  به همراه بسته ویژه ی نمونه سوالات استخدامی یک بانک دولتی (بانک صادرات) به همراه پاسخنامه ی آنها می باشد.

تمام این نمونه سوالات همراه با پاسخنامه آنها در ۴ فایل PDF ارائه شده اند.

مطالعه نمونه سوالات استخدامی سال های گذشته بانکها کمک بزرگی برای داوطلبان متقاضی استخدام در بانک توسعه تعاون جهت کسب آمادگی بیشتر و بهتر می باشد.

شما با خرید این محصول فایل های زیر را دریافت خواهید نمود:

 

840  نمونه سوال استخدامی مربوط به آزمون استخدامی بانک توسعه تعاون؛ به شرح زیر:

-۲۷۰ سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه

-۲۷۰ سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه

-۳۰۰ سوال اطلاعات عمومی همراه با پاسخنامه

 

نمونه سوالات سال ۸۷ بانک صادرات همراه با پاسخنامه


جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک توسعه تعاون اینجا کلیک نمایید

  
نویسنده : aminnn ; ساعت ۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
تگ ها :

← صفحه بعد